ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย-ออนไลน์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4×
+ ผู้ดูแลระบบ

☰MENU

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์/โทรสาร 045-810562
เลือกประเภทบุคลากร
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 


รายงานสถิติการให้บริการ 38 ครั้ง