สลิปเงินบำนาญ - ออนไลน์ สพป.ศก.4×
+ ผู้ดูแลระบบ

☰MENU

ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญ - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์/โทรสาร 045-810562
เลขประจำตัวประชาชน 
เลือกรายงานบัญชีประจำเดือน 


รายงานสถิติการให้บริการ 421 ครั้ง